زیبایی‌شناسی افلاطون

ووادیسواف تاتارکیویچ
ترجمه سیدجوادفندرسکی
بخش اول


افلاطون بی شک فیلسوفی بس تاثیرگذار در زمینه زیبایی شناسی بوده است.این مسئله را می توان از خلال رسائل او دریافت، مطالبی که از او درباره زیبایی شناسی موجود است،  از آراء فیلسوفی پرده برمی دارد که مفاهیم زیبایی شناسی را وارد نظام فلسفی خویش کرده و محصولی دگرگون ارائه نموده است. محصولی که بخش اعظم آن، با توجه به  مفهوم مثل قابل تجزیه و تحلیل است.  در پاره اول این مقاله  که بخشی از کتاب گرانقدر " تاریخ زیبایی شناسی"، نوشته ووادیسواف تاتارکیویج می باشد، 9 مورد از مطالب مربوط به افلاطون به بحث گذارده می شود. و در پاره دوم که در شماره بعد به چاپ خواهد رسید، 5 مطلب دیگر نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.


ادامه مطلب ...