در دنیای هنر، همواره ممکن است به اصطلاح جدیدی برخورد کنید که در کتاب‌ها و مقاله‌های هنری کمتر با آنها برخورد کرده‌اید. در سایت هزارویک‌بوم مجموعه‌ای از اصطلاح‌های نقاشی که کمتر مرسوم هستند و در متون تخصصی یا موزه‌های هنر به آنها برخورد می‌کنید، برای شما فراهم شده است. این مجموعه به درک بهتر مفاهیم و اصطلاح‌های هنری به شما کمک می‌کند. در ادامه مجموعه مطالب اصطلاح‌های نقاشی در سایت هزارویک‌بوم به توضیح مختصری در خصوص دو اصطلاح «نقطه گریز» و «فورشورتینگ» می‌پردازیم.

نقطه گریز (Vanishing Point)

نقطه گریز یک نقطه مطلوب است که در آن تمام خطوط خیالی و یا آشکار در یک تصویر، نقاشی و یا در یک منظره به پایان و یا بهم می‌رسند. در این نقطه، خطوط ناپدید شده و یا به نظر می‌رسد که تا بی‌نهایت امتداد دارند و شبیه به خطوط راه آهنی است که که اگر از دور و از یک زاویه کامل مشاهده شود، به هم چسبیده به نظر می‌رسد.

خطوط خیالی که در نقطه گریز به هم می‌رسد، پرسپکتیو یک زاویه دید را تشکیل می‌دهد.

نقطه گریز در نقاشی


ادامه مطلب ...